forhandling-2

 

Programmet leveres i to versjoner, en for salgsrelaterte forhandlinger og en for generelle forhandlinger.

 

Kreativ Forhandlingsteknikk - Negotiating To Yes

Harvard Negotiation Project

 

William L. Ury og Roger Fisher startet ”Harvard Negotiation Project” i 1979, og utga boken Getting to yes, som er solgt i mer enn 8 millioner eksemplar.

Getting to yes er en universelt anvendelig metode for å forhandle personlige og faglige uenigheter uten å tape - og uten å bli sint. Det gir en kortfattet, steg for steg metode og en bevist strategi for å komme til gjensidig akseptable avtaler i alle slags konflikter - enten det dreier seg om, sjefer og ansatte, kunder eller selskaper, leietakere eller diplomater.

 

Basert på arbeidet til Harvard Negotiation Project, en gruppe på Havard law school som jobbet kontinuerlig med alle nivåer av forhandlinger og konfliktløsning fra innenlandske virksomheter til internasjonale kriser, vil kreativ forhandlingsteknikk hjelpe deg med å:

 

* Skille person fra sak

* Fokusere på interesser, ikke posisjoner

 

* Arbeide sammen for å skape løsninger som tilfredsstiller begge parter

 

* Forhandle med folk som har stor makt, nekter å spille etter reglene, eller tyr til "skitne triks"

 

Etter over 30 år med forskning og deltagelse i store forhandlinger har William L. Ury utviklet konseptet frem til i dag, og i samarbeid med Wilson Learning international, satt sammen et to dagers trenings program i forhandlinger.

 

Viktigste læring er:

 

Prinsippforhandling:

Hvordan oppnå gjensidig tilfredsstillende optimal avtaler gjennom en effektiv prosess som styrker relasjonene.

Deltakerne vil:

Bli i stand til å finne avtaler som er tilfredsstillende for begge parter. Bli i stand til å utvikle en hard tilnærming til problemer og en myk tilnærming til menneskene.

 

Skille sak og person

Hvordan unngå å la personproblemer komme i veien for de positive forhandlinger. Hvordan få på bordet alle tema som kan være til hinder for oppnåelse av enighet.

bli i stand til å bruke "Gå til Balkongen" og "Skill person og sak"-metodene for å beholde et klart og åpent sinn i forhandlingen.

Utforske forhandlingstema

Hvordan utforske alle problemer og interesser og hvordan finne en kreativ løsning som tilfredsstiller alle som er involvert.

bli i stand til å "identifisere interesser", "utarbeide alternativer" og "fastslå objektive kriterier" under forhandlingene.

 

Oppnå enighet

Hvordan sikre at en forhandling enten resulterer i en gjensidig tilfredsstillende avtale for begge parter eller i et alternativ til en forhandlet avtale som møter prinsippforhandlerens mest kritiske behov.

Bli i stand til å identifisere ditt beste alternativ til en forhandlet avtale og bli i stand til å presentere forslag effektivt ved å bruke en "tilbudskonversasjon" som tar hensyn til alle parters interesser.

 

Vanskelige situasjoner

Hvordan håndtere vanskelige situasjoner og "skitne triks" for å få prosessen tilbake på rette sporet.

Bli i stand til å håndtere vanskelige situasjoner for å holde forhandlingene gående på et konstruktivt og proaktivt spor.

 

Programmet kan leveres helt etter kundens behov og ambisjonsnivå - fra 2-dagers "treningsleir" til full iverksetting i kundens organisasjon, både på salgs og innkjøpsside.

 

Tilpassning

 

Vi har et stort utvalg av tilpassnings muligheter, oppfølgings moduler og coaching alternativer. Kontakt oss, så skreddersyr vi et program tilpasset deres organisasjon.

 

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo