forhandling

 

Kreativ Forhandlingsteknikk - Negotiating To Yes

 

Kreativ Forhandlingsteknikk er bygget på arbeidet til Dr. William Ury fra Harvard Negotiation Team. Deltakerne lærer å bruke en enkel og operativ metode, (prinsippforhandling), hvor de har fokus på partenes interesser (i motsetning til posisjoner).

Programmet utvikler ferdigheter i strategisk planlegging, spørreteknikk, aktiv lytting, overtalelse, kreativ problemløsing og å takle vanskelige situasjoner.

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo