leder

 

Effektiv lederutvikling

 

Framgangsrike ledere skaper engasjement og høye arbeidsprestasjoner hos sine medarbeidere. Hvordan sikrer du at dine ledere engasjerer de ansatte slik at de arbeider effektivt og i tråd med forretningsstrategien?

 

Wilson Learning hjelper ledere med selvutvikling og å skape resultater. Vår forskning og praktisk erfaringer viser at ledere behøver å oppfylle fire kompetanseområder eller roller for å kunne utøve et effektivt lederskap:

den visjonære, den taktiske, tilretteleggeren og bidragsyteren (the Visionary, the Tactician, the Facilitator och the Contributor).

 

Lederens nivå i organisasjonen avgjør hvilke av disse kompetanseområdene som er viktigst å besitte.

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo