om

 

Wilson Learning Norge

 

Wilson Learning Norge er den norske grenen av Wilson Learning Worldwide, et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1965.

 

Wilson Learning finnes i dag i mer enn 45 land og utdanner mange av verdens ledende virksomheter framfor alt innen salg, ledelse og forhandlinger.

 

Vår metodikk innen ”Human Performance Improvement” utfordrer det tradisjonelle synet på utdanning gjennom å fokusere på hvordan nye kunnskaper faktisk tilpasses i virkeligheten og hvilke målbare resultater dette gir.

 

Wilson Learning Europa Ltd. representeres i Norge, ved lisensiat, av Denovi as.

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo