personlig-2

 

Persontilpasset Kommunikasjon

- Building Relationship Versatility, BRV

 

Dette handler om tilpasningsdyktighet; evnen til å tilpasse egen atferd for å kunne møte andres forventninger og utfordringer og på den måten skape mer produktive relasjoner.

 

Utbytte og mål:

 

• Persontilpasset Kommunikasjon gir deg ferdigheter i å tilpasse deg andre slik at du forbedrer dine evner til å arbeide mer effektivt sammen med ulike personligheter.

 

• Du blir bedre i stand til å skape produktive relasjoner, håndtere konflikter og å skape mer produktive team.

 

Tilpasningsdyktighet er nøkkelen til effektiv kommunikasjon.

Effektiv kommunikasjon mellom ledere og de som rapporterer til vedkommende er avgjørende, både for suksess i organisasjonen samt suksessen og tilfredsstillelsen til medarbeidere. Den vanligste årsaken medarbeidere oppgir for å forlate en jobb er dårlig kommunikasjon, eller en dårlig relasjon til sin leder.

Gode kommunikasjonsferdigheter er forbundet med suksess gjennom utøvelse av lederskap, innen forhandlinger, i prosjekter, salg og en lang rekke andre områder.

 

Hva er sosiale stiler og tilpasningsdyktighet?

Tilpasningsdyktighet er basert på Wilson Learning's Social Style model (sosiale stiler). Nesten et halvt århundre med forskning har vist at folk er delt likt mellom fire primære kommunikasjonsstiler.

 

Disse fire sosial stiler kalles pådriver, uttrykksfull, velvillig og analytisk.

Når du oppdager at en person er lett å kommunisere med og arbeide sammen med, er det ofte fordi du deler den samme sosiale stil. Når en person oppleves vanskelig å samarbeide med, er det ofte fordi sosiale stiler er forskjellige.

 

Fordi hver stil representerer ca 25 % av alle mennesker, kan ledere bare dele sin sosiale stil med om lag en fjerdedel av sine medarbeidere. Dermed står nesten alle ledere overfor dilemmaet med å skape effektiv kommunikasjon med de resterende tre fjerdedeler av arbeidsstyrken.

 

Tilpasningsdyktighet tillater ledere å oppnå akkurat dette.

 

Tilpassning

 

Vi har et stort utvalg av tilpassnings muligheter, oppfølgings moduler og coaching alternativer. Kontakt oss, så skreddersyr vi et program tilpasset deres organisasjon.

 

 

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo