personlig

 

Personlige ferdigheter

 

Alle våre anstrengelser for å bygge en effektiv strategi, utvikle virkelig lederskap eller å vinne mer business koker ned til en kritisk sannhet: din suksess hviler på i hvilken grad det enkelte individ lykkes.

Det vi har lært om personlig effektivitet tvinger oss til å innse at individuell suksess består av mer enn tekniske og faglige evner.

Vi mener at organisasjoner, med rette, vektlegger utvikling av tekniske kunnskaper, yrkesmessige talent, hos sine medarbeidere. Det er helt nødvendig, men fokus på dette alene overser det faktum at i en global verden er dette ikke nok. Det som mangler er ferdigheter som gjør individer sosialt og personlig bevisst - hvordan de tenker og føler og ikke minst hvilke kommunikasjonsferdigheter som kreves for å skape gode relasjoner til ulike mennesker verden over.

Dyktige mennesker forstår at ikke bare må de beherske sitt fag, de må i tillegg kunne kommunisere effektiv - "Purposefull Communication" - evnen til å tilpasse seg og dele ideer uten å risikere relasjonen. De må ha evnen til å se situasjonen fra flere sider og flere kulturer - Inspired Thinking". Sist, men ikke minst de må oppleve at deres personlige verdier og prinsipper respekteres og virkelig føle tifredshet med det de gjør - Fullfilled Self.

Vi mener at disse tre ferdighetene sammen med fagkunnskap er kritiske for å utvikle personlig effektivitet. Tilsammen skaper de selvtillit, mot, toleranse og tilpassningsdyktighet, noe som fører til potensielt bedre prestasjoner og mer varige bidrag fra dyktige folk.

Basert på hva vi har lært om personlig effektivitet gjennom nesten 50 år har vi utviklet løsninger for personlig effektivitet som bygger på eksisterende fagkunnskap og tilfører kritiske ferdigheter som skiller de gode fra de aller beste.

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo