salg-2

 

Rådgivende Salg

- Counsellor salesperson

 

Den Rådgivende Selger retter seg mot både nye og erfarne selgere som vil lære seg å skape tillit og langvarige kunderelasjoner gjennom en rådgivende og kreativ salgsprosess. Den Rådgivende Selger er vårt mest etterspurte salgsprogram og bygger på en veletablert salgsmetodikk for å tenke kreativt.

 

Rådgivning basert på relasjoner

- Consulting with Clients

 

En svært effektiv metodikk for dyptgående analyser av kunders komplekse forretningsvirksomhet. Selgerne lærer seg å utvikle nære og produktive kunderelasjoner som bygger på tillit og forståelse for kunders sosiale adferd og organisasjonskultur.

Dypdykk i hvordan man kartlegger en kunde

- Turning Information into Sales

 

Strategisk kundeanalyse hjelper selgeren å kartlegge og forstå sine kunder. Med et kraftig verktøy lærer selgeren seg å gjennomføre dypere kundeanalyser og presentere kundetilpassede og treffsikre løsninger. Turning Information into Sales inngår i avansert salg og er et utmerket kompliment til Rådgivende salg.

 

Tilpasningsdyktighet i kunderelasjoner

- The Versatile Salesperson

 

Selgeren lærer seg å tilpasse sin kundekommunikasjon til ulike kunders sosiale adferd og derigjennom øke antallet suksessfulle salg.

 

Måling av effekt

- Impact Evaluation

 

Skreddersydde resultatmålinger som fokuserer på at man etter utviklingsprogram måler deltakernes faktiske arbeidsadferd og arbeidsresultat. Vi måler spesifikt de kompetanseområder som utdannelsen fokuserer på og den unike utformingen som gjør det mulig å koble kompetanseområder til økonomiske nøkkeltall og dermed måler vi lønnsomheten ved investeringen i treningen. En avkastning på 3 - 4 ganger investeringen innen 4 måneder er ikke uvanlig.

 

High Performance Coaching

(Coaching med oppptil 30% bedre implementering av programmer)

 

High Performance Coaching er en metode som brukes for effektivt å coache og motivere medarbeidere og kollegaer. Metoden er enkel å følge og er inndelt i fem faser; avklare forventninger, iakta adferd og resultat, spørre medarbeideren, skape en handlingsplan og gi støtte. Våre erfarne coacher veileder grupper og individer ved hjelp av High Performance Coaching. Vi lærer også hvordan man coacher medarbeidere eller kollegaer( peer-to-peer) etter samme metoden.

 

Tilpassning

 

Vi har et stort utvalg av tilpassnings muligheter, oppfølgings moduler og coaching alternativer. Kontakt oss, så skreddersyr vi et program tilpasset deres organisasjon.

 

 

Wilson Learning Norge

Epost: info@wilsonlearning.no Telefon: +47 955 26 701

Postadresse: Postboks 4022, N-3005 Drammen Besøksadresse: Nedre Slotsgate 5, N-0157 Oslo